الگونت رک ایستاده 12U با عمق 60 سانتی متر
2,950,000ریال

طراحی متفاوت و مقاوم رنگ الکترو استاتیک پودریقابلیت افزایش فن تا چهار عدددارای آداپتورهای گالوانیزه ..

الگونت رک ایستاده 14U با عمق 80 سانتی متر
5,900,000ریال

طراحی متفاوت و مقاوم رنگ الکترو استاتیک پودری قابلیت افزایش فن تا چهار عدد دارای آداپتورهای گالو..

الگونت رک ایستاده 14U با عمق 60 سانتی متر
5,500,000ریال

رک ١۴ یونیت ایستاده عمق 6٠ بھمراه یک عدد فن استانداردچھار عدد چرخ چھار عددپایه ثابت  درب فریم د..

الگونت رک ایستاده 18U با عمق 60 سانتی متر
6,400,000ریال

طراحی متفاوت و مقاوم رنگ الکترو استاتیک پودریقابلیت افزایش فن تا چهار عدددارای آداپتورهای گالوانیزه ..

الگونت رک ایستاده 18U با عمق 80 سانتی متر
6,800,000ریال

طراحی متفاوت و مقاوم رنگ الکترو استاتیک پودری قابلیت افزایش فن تا چهار عدد دارای آداپتورهای گالو..

الگونت رک ایستاده 22U با عمق 100 سانتی متر
8,600,000ریال

طراحی متفاوت و مقاوم رنگ الکترو استاتیک پودری قابلیت افزایش فن تا چهار عدد دارای آداپتورهای گالو..

الگونت رک ایستاده 22U با عمق 60 سانتی متر
6,800,000ریال

طراحی متفاوت و مقاوم رنگ الکترو استاتیک پودری قابلیت افزایش فن تا چهار عدد دارای آداپتورهای گالو..

الگونت رک ایستاده 22U با عمق 80 سانتی متر
7,700,000ریال

طراحی متفاوت و مقاوم رنگ الکترو استاتیک پودری قابلیت افزایش فن تا چهار عدد دارای آداپتورهای گالو..

الگونت رک ایستاده 27U با عمق 100 سانتی متر
9,450,000ریال

رک 27 یونیت ایستاده عمق 10٠ بھمراه یک عدد فن استاندارد + چھار عدد چرخ + چھار عددپایھ ثابت + درب فریم..

الگونت رک ایستاده 27U با عمق 60 سانتی متر
7,650,000ریال

رک 27 یونیت ایستاده عمق 6٠ بھمراه یک عدد فن استاندارد + چھار عدد چرخ + چھار عددپایھ ثابت + درب فریم ..

الگونت رک ایستاده 27U با عمق 80 سانتی متر
8,700,000ریال

رک 27 یونیت ایستاده عمق 8٠ بھمراه یک عدد فن استاندارد + چھار عدد چرخ + چھار عددپایھ ثابت + درب فریم ..

الگونت رک ایستاده 32U با عمق 100 سانتی متر
10,400,000ریال

رک 32 یونیت ایستاده عمق 10٠ بھمراه یک عدد فن استاندارد + چھار عدد چرخ + چھار عددپایھ ثابت + درب فریم..

الگونت رک ایستاده 32U با عمق 60 سانتی متر
8,400,000ریال

رک 32 یونیت ایستاده عمق 6٠ بھمراه یک عدد فن استاندارد + چھار عدد چرخ + چھار عددپایھ ثابت + درب فریم ..

الگونت رک ایستاده 32U با عمق 80 سانتی متر
9,500,000ریال

رک 32 یونیت ایستاده عمق 8٠ بھمراه یک عدد فن استاندارد + چھار عدد چرخ + چھار عددپایھ ثابت + درب فریم ..

الگونت رک ایستاده 37U با عمق 100 سانتی متر
10,900,000ریال

رک 37 یونیت ایستاده عمق 10٠ بھمراه یک عدد فن استاندارد + چھار عدد چرخ + چھار عددپایھ ثابت + درب فریم..

نمايش 1 تا 15 از 24 (2 صفحه)
کالا در حال حاضر موجود نمیباشد.ایمیل خود را وارد نمایید، زمانی که کالا در دسترس باشد به شما اطلاع میدهیم.