رک ایستاده اچ پی آسیا 17 یونیت عمق 100 HPA RACK
8,640,000ریال 7,350,000ریال

رک ایستاده اچ پی آسیا 17 یونیت عمق 100 HPA RACKاستاندارد 19 اینچ پنل های جانبی بازشو درب جلو شیشه..

رک ایستاده اچ پی آسیا 17 یونیت عمق 60 HPA RACK
7,480,000ریال 6,360,000ریال

رک ایستاده اچ پی آسیا 17 یونیت عمق 60 HPA RACKاستاندارد 19 اینچ پنل های جانبی بازشو درب جلو شیشه ..

رک ایستاده اچ پی آسیا 17 یونیت عمق 80 HPA RACK
8,040,000ریال 6,840,000ریال

رک ایستاده اچ پی آسیا 17 یونیت عمق 80 HPA RACKاستاندارد 19 اینچ پنل های جانبی بازشو درب جلو شیشه ..

رک ایستاده اچ پی آسیا 22 یونیت عمق 100 HPA RACK
9,960,000ریال 8,460,000ریال

رک ایستاده اچ پی آسیا 22 یونیت عمق 100 HPA RACKاستاندارد 19 اینچ پنل های جانبی بازشو درب جلو شیشه..

رک ایستاده اچ پی آسیا 22 یونیت عمق 60 HPA RACK
8,160,000ریال 6,940,000ریال

رک ایستاده اچ پی آسیا 22 یونیت عمق 60 HPA RACKاستاندارد 19 اینچ پنل های جانبی بازشو درب جلو شیشه ..

رک ایستاده اچ پی آسیا 22 یونیت عمق 80 HPA RACK
8,880,000ریال 7,550,000ریال

رک ایستاده اچ پی آسیا 22 یونیت عمق 80 HPA RACKاستاندارد 19 اینچ پنل های جانبی بازشو درب جلو شیشه ..

رک ایستاده اچ پی آسیا 27 یونیت عمق 100 HPA RACK
11,220,000ریال 9,540,000ریال

رک ایستاده اچ پی آسیا 27 یونیت عمق 100 HPA RACK استاندارد 19 اینچ پنل های جانبی بازشو درب جلو شیش..

رک ایستاده اچ پی آسیا 27 یونیت عمق 60 HPA RACK
8,820,000ریال 7,490,000ریال

رک ایستاده اچ پی آسیا 27 یونیت عمق 60 HPA RACK استاندارد 19 اینچ پنل های جانبی بازشو درب جلو شیشه..

رک ایستاده اچ پی آسیا 27 یونیت عمق 80 HPA RACK
9,900,000ریال 8,390,000ریال

رک ایستاده اچ پی آسیا 27 یونیت عمق 80 HPA RACK استاندارد 19 اینچ پنل های جانبی بازشو درب جلو شیشه..

رک ایستاده اچ پی آسیا 32 یونیت عمق 100 HPA RACK
12,600,000ریال 10,690,000ریال

رک ایستاده اچ پی آسیا 32 یونیت عمق 100 HPA RACK استاندارد 19 اینچ پنل های جانبی بازشو درب جلو شیش..

رک ایستاده اچ پی آسیا 32 یونیت عمق 60 HPA RACK
9,900,000ریال 8,390,000ریال

رک ایستاده اچ پی آسیا 32 یونیت عمق 60 HPA RACK استاندارد 19 اینچ پنل های جانبی بازشو درب جلو شیشه..

رک ایستاده اچ پی آسیا 32 یونیت عمق 80 HPA RACK
11,400,000ریال 9,690,000ریال

رک ایستاده اچ پی آسیا 32 یونیت عمق 80 HPA RACK استاندارد 19 اینچ پنل های جانبی بازشو درب جلو شیشه..

رک ایستاده اچ پی آسیا 37 یونیت عمق 100 HPA RACK
13,080,000ریال 11,090,000ریال

رک ایستاده اچ پی آسیا 37 یونیت عمق 100 HPA RACK استاندارد 19 اینچ پنل های جانبی بازشو درب جلو شیش..

رک ایستاده اچ پی آسیا 37 یونیت عمق 60 HPA RACK
10,740,000ریال 9,090,000ریال

رک ایستاده اچ پی آسیا 37 یونیت عمق 60 HPA RACK استاندارد 19 اینچ پنل های جانبی بازشو درب جلو شیشه..

رک ایستاده اچ پی آسیا 37 یونیت عمق 80 HPA RACK
11,940,000ریال 10,150,000ریال

رک ایستاده اچ پی آسیا 37 یونیت عمق 100 HPA RACK استاندارد 19 اینچ پنل های جانبی بازشو درب جلو شیش..

نمايش 1 تا 15 از 40 (3 صفحه)
کالا در حال حاضر موجود نمیباشد.ایمیل خود را وارد نمایید، زمانی که کالا در دسترس باشد به شما اطلاع میدهیم.